OM OSS OLD

Om oss

SweMSK har som mål att optimera muskuloskeletal hälsa genom samarbete och högkvalitativ klinisk forskning.

Metod

  1. Att identifiera de centrala kliniska forskningsfrågorna som är relevanta för muskuloskeletal hälsa. 
  1. Att främja samarbete mellan forskargrupper, universitet/högskolor, kvalitetsregister, industri, patientorganisationer, professionsföreningar, SKR, och andra intressenter. 
  1. Att främja samarbete mellan alla delar av vården (primärvård, öppenvård, slutenvård, rehab, och företagshälsovård) i forskningen av patienter med muskuloskeletal problem. 
  1. Att förbättra den vetenskapliga kvaliteten på den svenska forskningen om muskuloskeletala hälsa och dess implementering i vårdprogram och praktik. 
  1. Att arbeta för att öka ekonomiska anslag och bidrag, till högkvalitativ och väsentlig forskning relaterad till muskuloskeletal hälsa.” 

Struktur

“SweMSK är i uppstartsfas och vårt mål är att etablera en struktur som kretsar kring 1. hemsida och 2. årlig webbaserad konferens/nätverksmöte. 

Vi siktar även på att etablera en patient/brukargrupp via Alliansen för Rörelseorganens Sjukdomar (rorg.se) som skall kunna vara tillgänglig för bedömning av forskningsprogram/ansökningar och projekt.” 

De följande aktörer har hittills deltagit i uppstartsarbetet 

Akademiska partners

Finansiering

Internationella partners

Professionell/patient partner organisation

Industri partner