Svenska nationella nätverket för muskuloskeletal klinisk forskning

Vision: Att främja samarbete och kvalitet kring muskuloskeletal klinisk forskning

Vad är SweMSK?

Vårt mål är att etablera ett gemensamt sammarbetsplatform som involverar alla intressenter och kretsar kring

  1. Hemsida
  2. Emaillista
  3. Årlig konferens/nätverksmöte

Forskare aktiva inom MSK fältet 2021

Hur förbättrar SweMSK muskuloskeletal klinisk forskning?

  1. Genom att främja samarbete mellan forskargrupper, universitet/högskolor, hälso- och sjukvårds dataregister, hälso- och sjukvårdsorganisationer, patientorganisationer, professionsföreningar, industri, och andra intressenter.

  2. Genom att främja samarbete mellan alla delar av vården (primärvård, öppenvård, slutenvård, rehab, och företagshälsovård) i forskningen av patienter med muskuloskeletal problem.

  3. Genom att identifiera de centrala kliniska forskningsfrågorna som är relevanta för muskuloskeletal hälsa.

  4. Att förbättra den vetenskapliga kvaliteten på den svenska forskningen om muskuloskeletala hälsa och dess implementering i vårdprogram och praktik.

  5. Att arbeta för att öka ekonomiska anslag och bidrag, till högkvalitativ och väsentlig forskning relaterad till muskuloskeletal hälsa.

Nuvarande samarbetspartners

Akademiska partners

Finansiering

Internationella partners

Professionell/patient partner organisation

Industri partner